Train de trainer

Prijs all-in: € 1.345,00

Waarom?

Als trainer sta je iedere keer weer voor de uitdaging om de deelnemers aan jouw training te inspireren tot leren. Uiteraard put je daarbij uit kennis en ervaring, maar je weet ook dat er meer nodig is om een succesvolle training te geven. Wat dat is en hoe je je daarin kunt ontwikkelen staat centraal in de training Train de trainer.

Wat kun je na deze training?

Tijdens de training verwerf je inzicht in jouw eigen gedrag en houding als trainer en de effectiviteit daarvan. Je kunt na de training: 
 • Didactische principes toepassen
 • Deelnemers te stimuleren
 • Omgaan met (kritische) vragen en lastige deelnemers

Voor wie?

Trainers, docenten, instructeurs, leidinggevenden, en ieder die kennis overdraagt.

Wat doe je in de training?

Tijdens de training worden theoretische modellen kort ingeleid en afgewisseld met praktische oefeningen. Aan de hand van opdrachten en zelf voorbereide lessen krijg je directe feedback op jouw optreden als trainer. Je leert inspelen op verschillende niveaus in een groep en omgaan met weerstand en kritische vragen.

Wat komt er aan bod?

 • Overdrachts-, instructie- en presentatietechnieken
 • Didactische principes en toepassingsmogelijkheden
 • Gebruik van audiovisuele en andere hulpmiddelen
 • Lesvoorbereiding en lesmodellen
 • Herkennen van en inspelen op leerstijlen en niveaus
 • Interactie stimuleren
 • Feedback geven
 • Het belang van de groep en het belang van de individu
 • Hanteren van overbodige, moeilijke of kritische vragen
 • Omgaan met lastige deelnemers
 • Persoonlijke houding en uitstraling

Past deze training bij mij?

Deze training past bij jou als je:
 • Wilt leren effectief kennis over te dragen
 • Meer didactische vaardigheden wilt ontwikkelen
 • Weerstand wilt overwinnen om voor een groep te spreken
 • Inzicht wilt krijgen in groepsprocessen
Ik heb een vraag


Geen data beschikbaar
Momenteel is er voor deze training geen datum beschikbaar. Vraag een brochure aan of neem contact op met NIOW Advies & Opleiding voor meer informatie over deze training.