Coaching

In een coachingstraject ga je één op één aan de slag met een coach om je functioneren te verbeteren. Je formuleert een specifieke vraag en stapsgewijs ga je onderzoeken hoe je tot een oplossing komt. Het kernwoord is ontwikkelen en het kan gaan over:
  • Ontwikkeling van competenties en vaardigheden
  • Effectiever functioneren en samenwerken
  • Omgaan met veranderingen in je werk- en/of leefsituatie
  • Het (terug)vinden van bezieling en plezier in je werk

Een coach stelt jou centraal en laat jou zelf ontdekken wat je opties zijn en wat je te doen staat. Hij helpt je bij het benoemen van de stappen die je wilt ondernemen. Daarbij bepaal je zelf wat er op welk moment gebeurt. De coach is er om je bij je eigen les te houden en je op een heldere manier terug te geven wat je zegt, doet en uitstraalt. Hij houdt je de bekende spiegel voor die opeens zo veel inzicht kan geven.

Het succes van een coachingstraject is afhankelijk van een aantal factoren. De chemie tussen jou en de coach is er één van. Wij vinden dat coaches bijzondere mensen zijn. Zij oordelen niet en vertellen je niet wat je moet doen. Zij stimuleren jou juist om te ontwikkelen, laten je leren van je frustraties en vieren de successen mee. Een aantal eigenschappen zijn daarvoor belangrijk, zoals inlevingsvermogen, wijsheid, betrouwbaarheid, helderheid en zorgvuldigheid. Zij hebben geleerd om op een oplossingsgerichte manier te werk te gaan en op een respectvolle manier jouw doelen te bewaken.

Een andere succesfactor heb je helemaal zelf in de hand. Een coachingstraject vraagt inzet, durf en motivatie van jou zelf. Ben je gemotiveerd om daadwerkelijk iets te veranderen, dan is coaching een feestje voor je. Is er sprake van een ‘opdrachtgever’, dan zal deze via een bijdrage aan de intake en evaluatie actief betrokken worden bij het traject. Tenslotte bepalen de duur van het traject, de financiële investering en de mate waarin faciliteiten van de organisatie mogen worden verwacht eveneens het welslagen van een coachingstraject.

Werkwijze

Stap 1 Intake
Samen met jou bekijken wij de coachingsvraag en de werkcontext. Vervolgens stellen wij een coach voor die vakinhoudelijk deskundig is. Het traject begint met een kennismaking tussen de coach, jou en (eventueel) de opdrachtgever. Gezamenlijk inventariseren we de verwachtingen en formuleren we de coachingsvraag. Er is openheid over de verwachtingen. De privacy van de coachee wordt gewaarborgd. Bij alle partijen is er duidelijkheid. Dit legt de basis voor stap 2.

Stap 2 Coachingsgesprekken
Tijdens de gesprekken wordt gewerkt aan de coachingsvraag, wat leidt tot concrete (sub-)doelen en het formuleren van opdrachten voor de tussenliggende periodes. Er is ruimte voor twijfels en frustraties (heel leerzaam), maar ook voor het vieren van successen (heel motiverend!). Het aantal coachingsgesprekken varieert van minimaal 3 tot maximaal 7. De gesprekken duren steeds maximaal 2 uur. In deze tijd zal je de eerste resultaten van het proces zichtbaar kunnen maken en zullen de resultaten ook merkbaar zijn voor je omgeving. Van de gesprekken maak je beknopte reflectieverslagen die de coach weer van feedback zal voorzien.

Stap 3 Evaluatie
De evaluatie vindt plaats met alle betrokkenen. Jij neemt de verantwoordelijkheid voor de resultaten tot dat moment. Gezamenlijk besluit je of het coachingstraject kan worden afgesloten òf op welke wijze dit wordt voortgezet.

Naast persoonlijke coaching zijn er ook mogelijkheden voor teamcoaching.


Ik heb een vraag